Çevre koruma hepimizi ilgilendiriyor - bir konu dosyası

Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları, kamu yararının odak noktasıdır ve iş dünyası ve siyaset üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak her bireyin hayatı da değişen derecelerde etkilenir. Birçok genç, durumu değiştirmek istiyor ve sürdürülebilir çevre politikasına giderek daha fazla bağlı.

Bugün Dünya Çevre Günü - neredeyse 50 yıldır daha fazla çevre bilinci için farkındalık yaratıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ilan edilen küresel bir eylem günü olan Dünya Çevre Günü, 1972'den beri var. O zaman, ilk Dünya Çevre Konferansı Stockholm'de yapıldı. Ve o zamandan beri, 5 Haziran'da yaklaşık 150 ülke, küresel ekosistemin tehlikeye girmesine dikkat çekmek için çeşitli faaliyetlere katıldı. Almanya, 1976'dan beri, örneğin bir çevre festivali ve Berlin'deki bir bisiklet rallisi ile ilgilenmektedir. 70'lerden bu yana, çevre bilinci Alman nüfusunda giderek daha fazla demirlendi. Zamanımızın çocukları ve gençleri için sürdürülebilirlik artık yabancı bir kelime değil.