Çevre koruma hepimizi ilgilendiriyor - bir konu dosyası

Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları, kamu yararının odak noktasıdır ve iş dünyası ve siyaset üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak her bireyin hayatı da değişen derecelerde etkilenir. Birçok genç, durumu değiştirmek istiyor ve sürdürülebilir çevre politikasına giderek daha fazla bağlı.