Çevre koruma hepimizi ilgilendiriyor - bir konu dosyası

Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları, kamu yararının odak noktasıdır ve iş dünyası ve siyaset üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak her bireyin hayatı da değişen derecelerde etkilenir. Birçok genç, durumu değiştirmek istiyor ve sürdürülebilir çevre politikasına giderek daha fazla bağlı.

Büyüteç altında: MINT alanındaki kadın girişimciler

Kadınlar girişimcilikte yeterince temsil edilmiyor. Bunun nedenleri çeşitlidir. Çok az rol model, finansman seçeneklerine zor erişim, elverişsiz siyasi çerçeve koşulları. Ancak serbest meslek kadınlara sayısız avantaj sunuyor - özellikle STEM alanında da. Bir konu dosyası.